Rezerwaty przyrody ostoją żagwicy listkowatej w środkowej Polsce

dr inż. Jacek Piętka, dr inż. Andrzej Szczepkowski. Streszczenie artykułu „Rezerwaty przyrody ostoją żagwicy listkowatej Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray w środkowej Polsce” opublikowanego w czasopiśmie „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody”, nr 4, tom 27, rok 2008.

W latach 2005 – 2007 znaleziono 5 stanowisk tego zagrożonego wyginięciem w naszym kraju gatunku, podlegającego ścisłej ochronie prawnej i umieszczonego na czerwonej liście grzybów w kategorii „narażone” (V).

Cztery stanowiska, to nowe lokalizacje dla Polski. Piąte stanowisko, z rez. „Las Bielański”, jest pierwszym od ponad stu lat, udokumentowanym potwierdzeniem występowania tego grzyba w tym obiekcie i jednocześnie w centralnej części kraju. Wszystkie stanowiska znajdują się w rezerwatach przyrody („Uroczysko Bażantarnia”, „Las Bielański”, „Las Natoliński”, „Obory”, „Dębina”), z których dwa zlokalizowane są w obrębie miasta Warszawy („Las Bielański” i „Las Natoliński”). Lasy w rezerwatach reprezentują zespół grądu subkontynentalnego z dobrze zachowanymi fragmentami starodrzewu dębowego o charakterze naturalnym. W sumie znaleziono 11 owocników o wymiarach od ok. 15 do 40 cm średnicy. Owocniki żagwicy występowały wyłącznie na jednym gatunku żywiciela – dębie szypułkowym Quercus robur. Z 8 drzew (5 żywych i 3 martwe, w tym jeden stojący złom i jeden wywrot) zasiedlonych przez żagwicę na 4 stwierdzono występowanie owocników innych gatunków grzybów (po jednym na każdym drzewie) uzdolnionych do rozkładu drewna dębowego: ozorka dębowego Fistulina hepatica, żółciaka siarkowego Laetiporus sulphureus, gmatwka dębowego Daedalea quercina i błyskoporka dębowego Inonotus dryophilus.

W środkowej Polsce, kluczową rolę w zachowaniu tego rzadkiego gatunku grzyba odgrywa ochrona jego stanowisk w formie rezerwatów przyrody. Właściwie prowadzona przez szereg lat ochrona rezerwatowa zapewnia obecność drzew żywicielskich w odpowiednim wieku, martwego i rozkładającego się drewna służącego jako podłoże do rozwoju, nie tylko żagwicy listkowatej, ale również wielu innym gatunkom zagrożonych grzybów.

 

Wróć


Copyright © Uroczysko Las Bielański w Warszawie, Warszawa 2008 – 2022
Wszelkie prawa zastrzeżone — All Rights Reserved
Data uruchomienia strony: 22 marca 2008 roku