Edukacja przyrodniczo-leśna

Informacje Lasów Miejskich-Warszawa, Edukacja przyrodniczo-leśna

Highslide JS Edukacja przyrodniczo-leśna

Lasy Miejskie-Warszawa organizują i przeprowadzają zajęcia adresowane do zorganizowanych grup przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz młodzieży szkół wyższych. Podczas zajęć realizowane są tematy wybrane z naszej oferty, którą dostosowaliśmy do poziomu kształcenia oraz wieku uczestników. Istnieje również możliwość zrealizowania lekcji z tematem zaproponowanym przez szkołę.

Organizowane są także warsztaty o tematyce leśnej dla nauczycieli.

Celem Lasów Miejskich-Warszawa jest upowszechnienie wiedzy o otaczającym nas środowisku, propagowanie postaw aktywnego uczestnictwa w ochronie przyrody oraz podnoszenie świadomości ekologicznej. Każde zajęcia w lesie to zarówno dla dzieci jak i ich opiekunów bezpośredni kontakt z przyrodą oraz możliwość zaobserwowania i poznania ciekawych zjawisk z życia lasu. To także porcja wiedzy o lesie, nauka nowych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych oraz poznawanie fauny leśnej. W zajęciach wykorzystywane są przede wszystkim gry i zabawy aktywizujące.

Z uwagi na to, że lekcje odbywają się w terenie prosimy o dostosowanie stroju do spodziewanych warunków pogodowych.

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Czas trwania zajęć dostosowany jest do tematu oraz wieku uczestników i ustalany indywidualnie z opiekunem.

Zgłoszenia na zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 pod nr tel. 22 612 25 60 wew. 203 lub tel. kom. 0 604 191 751.

Zajęcia prowadzone są również na terenie Lasu Bielańskiego.

Wykaz tematów zajęć proponowanych przez Lasy Miejskie-Warszawa z zakresu edukacji przyrodniczo leśnej można znaleźć na stronie internetowej.

Copyright © Uroczysko Las Bielański w Warszawie, Warszawa 2008-2009
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved
Data uruchomienia strony: 22 marca 2008 roku.