Kontakt

Jeśli

to napisz do mnie.

Porządek w Lesie Bielańskim

Wszelkie nieprawidłowości wymagające natychmiastowej interwencji (np. rozpalanie ognisk w Lesie, parkowania wzdłuż ul. Dewajtis oraz na jej poboczach itp.) należy zgłaszać Straży Miejskiej pod numerem tel. 986.

Informacje o zaśmieconych miejscach, zalegających na ścieżkach połamanych drzewach, zniszczonych znakach informacyjnych należy zgłaszać pracownikom Lasów Miejskich-Warszawa (w dni powszednie w godzinach pracy podanych na stronie) lub Straży Miejskiej pod numerem tel. 986.

Copyright © Uroczysko Las Bielański w Warszawie, Warszawa 2008-2009
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved
Data uruchomienia strony: 22 marca 2008 roku.