12. Piśmiennictwo

Piśmiennictwo poświęcone przyrodzie Lasu Bielańskiego obejmuje kilkadziesiąt publikacji naukowych i innych opracowań specjalistycznych. Podano tu tylko wybrane, szczególnie istotne dla tego raportu, opracowania z ostatnich 25 lat.

  1. Andrzejewski R., Ssaki Lasu Bielańskiego. „Kronika Warszawy” 1978, nr 1, ss. 83-90.
  2. Chojnacki J. M., Mróz W. J., Wpływ antropogennych zmian stosunków wodnych na roślinność rezerwatu Las Bielański w Warszawie. „Wiadomości Ekologiczne” 1984, nr 30, ss. 167-192.
  3. Luniak M., Ptaki rezerwatu Las Bielański w Warszawie. Ochrona Przyrody 1982, nr 44, ss. 219-243.
  4. Luniak M., Środowisko przyrodnicze Warszawy: Badania przyrodnicze w Lesie Bielańskim. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990. Redakcja Z. Biernacki, J. Komorowski, A. Wróblewski.
  5. Luniak M., Awifauna Lasu Bielańskiego w Warszawie 15 lat po ustanowieniu rezerwatu Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody nr 10: ss. 167-181, 1991.
  6. M. Chromy, T. Mazgajski, F. Podlacha, Ł. Rejt. Stan i zmiany awifauny rezerwatu „Las Bielański” w Warszawie Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, nr 20: ss. 27-41, 2001.
  7. Praca zbiorowa. Las Bielański w Warszawie. Rezerwat przyrody. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982. Redakcja T. Baum i P. Trojan.

Copyright © Uroczysko Las Bielański w Warszawie, Warszawa 2008 – 2022
Wszelkie prawa zastrzeżone — All Rights Reserved
Data uruchomienia strony: 22 marca 2008 roku