Raport o wartości i stanie przyrody Lasu Bielańskiego

Wersja z dnia 1 marca 2002 r.

1. Autorzy raportu

Raport opracowali specjaliści zajmujący się od lat przyrodą Lasu Bielańskiego:

  • dr Jan Chojnacki (Instytut Botaniki UW),
  • Lechosław Czajka (Towarzystwo Przyjaciół Bielan),
  • prof. dr hab. Maciej Luniak (Instytut Zoologii PAN),
  • dr hab. Stanisław Miścicki, prof. SGGW (Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW),
  • dr Anna Namura-Ochalska (Instytut Botaniki UW).

Copyright © Uroczysko Las Bielański w Warszawie, Warszawa 2008 – 2022
Wszelkie prawa zastrzeżone — All Rights Reserved
Data uruchomienia strony: 22 marca 2008 roku