Rezerwaty przyrody na terenie m.st. Warszawy

W administracyjnych granicach m.st. Warszawy znajduje się 12 rezerwatów przyrody: Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego, Las Bielański, Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego, Bagno Jacka, Olszynka Grochowska, Jeziorko Czerniakowskie, Las Natoliński, Morysin, Skarpa Ursynowska, Kawęczyn, Wyspy Zawadowskie, Ławice Kiełpińskie. Powyższymi rezerwatami, z wyjątkiem Lasu Natolińskiego, zarządza jednostka m.st. Warszawy: Lasy Miejskie — Warszawa, która opiekuje się także rezerwatami przyrody „Łosiowe Błota” i „Kalinowa Łąka” położonymi poza granicami m.st. Warszawy.

Całkowita powierzchnia warszawskich rezerwatów przyrody jest równa 2 858,6438 ha, z czego w administracyjnych granicach m.st. Warszawy znajduje się ok. 1 743 ha. Rezerwatem o największej powierzchni równej 903,5993 ha jest „Las Kabacki im. Stefana Sarzyńskiego”. Drugim co do wielkości rezerwatem leśnym Warszawy jest „Las Bielański” o powierzchni równej 132,5915 ha. Najmniejszym rezerwatem jest „Bagno Jacka”, którego powierzchnia jest równa 19,4500 ha.

Najstarszym rezerwatem w Warszawie jest „Las im. Króla Jana Sobieskiego”, powstał już w 1952 roku. Dopiero po 21 latach, jako drugi w Warszawie, został ustanowiony rezerwat przyrody „Las Bielański”, istnieje on od 10 marca 1973 r.

Najmłodszymi warszawskimi rezerwatami są: „Wyspy Zawadowskiej” i „Ławice Kiełpińskie” utworzone 31 grudnia 1998 r. Rezerwat przyrody „Kawęczyn” jest od nich starszy zaledwie o dwa dni.

Spośród wszystkich czternastu rezerwatów znajdujących się na terenie m.st. Warszawy, bądź też przez m.st. Warszawę zarządzanymi, tylko dziesięć z nich jest udostępnionych społeczeństwu. Wykaz tych rezerwatów, wg stanu na dzień 25 stycznia 2017 r., znajduje się w tabeli poniżej.

Rezerwaty udostępnione społeczeństwu

Tabela warszawskich rezerwatów udostępnionych społeczeństwu. Aktualna tabela: Rezerwaty udostępnione społeczeństwu.

Lista warszawskich rezerwatów udostępnionych społeczeństwu. Rezerwat „Łosiowe Błota” administracyjnie położony jest poza granicami m.st. Warszawy, jednak zarządzany jest przez Lasy Miejskie — Warszawa.
Lp. Nazwa Udostępnienie Dokument udostępniający
1 Wyspy Zawadowskie Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku. Rozporządzenie nr 60 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wyspy Zawadowskie".
2 Łosiowe Błota Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku. Zarządzenie Nr 3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia na terenie rezerwatu przyrody "Łosiowe Błota" szlaku "Śladami Łosia”.
3 Jeziorko Czerniakowskie 1) Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku.
2) Wprowadzanie psów na obszary wyznaczone.
3) Jazda konna w miejscach wyznaczonych.
4) Amatorski połów ryb w miejscach wyznaczonych.
5) Pływanie po wyznaczonym akwenie.
6) Plaża wraz z kąpieliskiem.
Zarządzenie Nr 9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jeziorko Czerniakowskie"
5 Morysin 1) Ruch pieszy po wyznaczonych miejscach
2) Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku
3) Pływanie po wyznaczonym akwenie
1) Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 3 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Morysin”.

2) Zarządzenie Nr 33 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia szlaków na terenie rezerwatu przyrody Morysin.

3) Zarządzenie Nr 34 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia akwenu na terenie rezerwatu przyrody Morysin.
6 Las Natoliński Ruch pieszy po wyznaczonych miejscach. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Warszawie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Natoliński”
7 Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego 1) Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku.
2) Ruch rowerowy po wyznaczonym szlaku pieszo-rowerowym.
Zarządzenie Nr 30 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia szlaków na terenie rezerwatu przyrody "Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego"
8 Olszynka Grochowska Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku. Zarządzenie Nr 26 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia szlaków na terenie rezerwatu przyrody "Olszynka Grochowska"
9 Las Bielański 1) Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku.
2) Ruch rowerowy po wyznaczonym szlaku pieszo-rowerowym.
Zarządzenie Nr 43 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia szlaków na terenie rezerwatu przyrody Las Bielański.
10 Kawęczyn 1) Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku.
2) Ruch rowerowy po wyznaczonym szlaku pieszo-rowerowym.
Zarządzenie Nr 4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia szlaku na terenie rezerwatu przyrody Kawęczyn.

Copyright © Uroczysko Las Bielański w Warszawie, Warszawa 2008 – 2022
Wszelkie prawa zastrzeżone — All Rights Reserved
Data uruchomienia strony: 22 marca 2008 roku