Las Bielański z lotu ptaka

Serdecznie dziękuję p. Małgorzacie Brzózce-Warś i p. Cezaremu Warsiowi oraz firmie PixFly za udostępnienie tych wspaniałych zdjęć, a także za poświęcony czas na ich wykonanie.


Copyright © Uroczysko Las Bielański w Warszawie, Warszawa 2008 – 2022
Wszelkie prawa zastrzeżone — All Rights Reserved
Data uruchomienia strony: 22 marca 2008 roku