Raport o wartości i stanie przyrody Lasu Bielańskiego

Wersja z dnia 1 marca 2002 r.

2. Cel i charakter raportu

Raport jest dokumentem roboczym, mającym w krótkiej formie przedstawić wiedzę dostępną autorom oraz ich poglądy, w odniesieniu do tematu wymienionego w tytule. Autorzy widzą cel tego opracowania jako źródła informacji dla instytucji i osób zainteresowanych stanem przyrody Lasu Bielańskiego. Może być też on punktem wyjściowym dla dyskusji o wykorzystaniu tego terenu i gospodarowaniu na nim w zgodzie z ochroną jego wartości przyrodniczej, a także dla planowania związanych z tym badań naukowych i działań edukacyjnych. Inicjatywa raportu powstała w Towarzystwie Przyjaciół Bielan.

Nie było możliwe, ani potrzebne, dokonanie w tym raporcie pełnej syntezy wiedzy zawartej w bardzo bogatym i różnorodnym tematycznie piśmiennictwie naukowym i publicystycznym poświęconym Lasowi Bielańskiemu. Stan przyrody nieożywionej Lasu będzie prawdopodobnie przedmiotem osobnego opracowania przez kompetentnego specjalistę (lub zespół), po uzyskaniu potrzebnych danych, w szczególności dotyczących stanu wód gruntowych.


Copyright © Uroczysko Las Bielański w Warszawie, Warszawa 2008 – 2022
Wszelkie prawa zastrzeżone — All Rights Reserved
Data uruchomienia strony: 22 marca 2008 roku